Grażyna Kamień-Söffker 2017-2018

Grażyna Kamień-Söffker - author Dziennikarka radiowa i prasowa, inicjatorka i współtwórczyni Polonijnego Magazynu Radiowego "Polenflug" (1998-2009) oraz jego reaktywacji jako "Polenflug Neo" (od 2018) w Radiu Flora w Hanowerze, a także cyklu "Kowalski triff Schmidt in Niedersachsen" (2002-2009) oraz polskojęzycznej audycji "Gadu Gadu" (od 2011) na tej samej antenie, inicjatorka niniejszego podcastu, inicjatorka i moderatorka dyskusji Saloniku Literackiego (od 2001), pomysłodawczyni i realizatorka licznych projektów, laureatka I. Nagrody Integracyjnej Miasta Hanower (2011) i nagrody za zasługi dla środowiska polonijnego Pro Vita Polonia (2015). Aktualnie w cyklu "Polenflug Neo" w Radiu Flora w Hanowerze realizuje polskojęzyczny magazyn "Gadu Gadu", nadawany jako livesteram w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 12.00 (powtórka w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 13.00 i 20.00). więcej

 

Kontakt:

radiopl@t-online.de

Podcasts:

Europa, nasz wspólny dom -
Polska Rada Społeczna w Niemczech zadaje pytania kandydatom do Parlamentu Europejskiego

 

Jaka mamy wizję zjednoczonej Europy? Wszyscy są zgodni, że potrzebna jest odnowa, pytanie, w jakim ma iść kierunku. Luźne stowarzyszenie krajów narodowych dbających w pierwszym rzędzie o partykularne interesy, czy raczej wspólna przestrzeń życia wszystkich obywateli Europy, przyjazna na równi każdemu z nich? Ku tej ostatniej wizji skłania się Polska Rada Społeczna w Niemczech, przeprowadzając przy wsparciu federalnego stowarzyszenia Dzienikarze Polscy w Niemczech akcję stawiania kandydatom do Parlamentu UE pytań ważnych dla nas, migrantów. Relacjonuje Kamila Schöll-Mazurek.

Swoje odpowiedzi na niektóre z problemów obywateli UE prezentuje Joanna Bronowicka, polska kandydatka w Niemczech, reprezentująca ogólnoeuropejskie ugrupowanie "Europejska Wiosna".

wystąpienie w Brukseli, w j. angielskim, polskie tłumaczenie w komentarzu

 


Niemieckie Jugendamty są wredne -
rozmowa z położną rodzinną Elżbietą Głowacką

 

Wśród Polaków zarówno w Polsce jak i w Niemczech krąży fama, podtrzymywana pilnie przez liczne polskie media, że niemieckie Jugendamty szczególnie uwzięły się na polskie rodziny. Jak to wygląda w hanowerskiej praktyce, opowiada położna rodzinna z 11-letnim stażem zawodowym.

 


Kto reprezentuje niemiecką Polonię?

 

W sobotę i niedzielę 23 i 24 lutego 2019 odbyła się w Domu spotkań Concordia kolejna runda dyskusji nad nową organizacją super-dachową. Do czasu jej utworzenia reprezentantem Polonii niemieckiej pozostaje Konwent Organizacji Polskich w Niemczech - utrzymuje jego aktualny przewodniczący Alexander Zając, którego poprosiłam o relację z Concordii. Daje on tym samym odpór zakusom tzw. "Porozumienia czterech", które ogłosiło upadek Konwentu i przejęcie funkcji naszego przedstawiciela wobec rządów niemieckiego i polskiego.

Słuchaj także:
- Porozumienie czterech - ruchy tektoniczne w układach polonijnych (02.02.2019)
- COLLEGIUM w miejsce KONWENTU? - rozmowa z ks. Rektorem Stanisławem Budynem (24.10.2018)
- Rozpada się KONWENT: Jest to sytuacja trudna do przyjęcia - ocenia Wiesław Lewicki (15.10.2018)
- KONWENT to przeżytek - mówią jednym głosem Andreas Hübsch i Jacek Tyblewski (15.10.2018)

 


Zostań pilotem integracyjnym (Integrationslotse)

 

Bürgeramt, Gesundheitskasse, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Familienkasse, FamilienServiceBüro, Bildungsbüro ... to cały administracyjny tor przeszkód, jaki pokonać muszą przybywający do Hanoweru (i Dolnej Saksonii) Polacy. Wsparcie znaleźć mogą u tzw. Integrationslosten, czyli pilotów integracyjnych mówiących po polsku. Na czym polegają ich zadania oraz jak zostać takim pilotem, informuje Natalia Beckmann z Centrum Kształcenia VHS Hannover. Tegoroczny nabór na kurs pilotów integracyjnych właśnie się rozpoczął. Osobiście z pilotami integracyjnymi porozmawiać można podczas Targów Wolontariatu (Freiwilligenbörse) 02.03.2019 w Kulturzentrum Pavillon (Raschplatz za dworcem głównym) w godz. 11.00-18.00.

więcej w portalu www.PolskaDomena.de

Integrationslotsen 2018
Rozdanie certyfikatów w 2018 roku (zdjęcie z archiwum VHS)

 


Porozumienie czterech -
ruchy tektoniczne w układach polonijnych

 

W połowie października ubiegłego roku ksiądz rektor Budyn zainicjował proces tworzenia nowej polonijnej organizacji superdachowej pod roboczą nazwą Collegium. Tymczasem w połowie stycznia dotarł do nas tekst porozumienia 4 organizacji polonijnych, z których dwie biorą udział także w konsultacjach prałata Budyna.

Czytamy w nim: "Ze względu na naturalne rozwiązanie się Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech polonia niemiecka straciła i aktualnie nie posiada oficjalnego reprezentanta swoich interesów." oraz pod punktem Cele: "Porozumienie zobowiązuje się wspólnie dążyć do każdorazowego ustalenia wspólnego stanowiska w kwestiach polonijnych w stosunku do rządu polskiego i niemieckiego, polskich i niemieckich instytucji oraz organizacji."

Jak Porozumienie ustawia się w stosunku do inicjatywy księdza Budyna? Czy zamierza wejść do Collegium jako kwartet mówiący jednym głosem, czy raczej jako cztery organizacje, które dążyć będą do konsensusu we własnym gronie, a w dalszym kroku naturalnie także w Collegium? Czy też może Porozumienie nie zamierza wchodzić do Collegium, a chce być jego konkurentem do spadku po Konwencie, gdyby ten faktycznie przestał być uznawany przez oba rządy?

Pytania te zadałam dwóm działaczom polonijnym, których podpisy znajdują się pod styczniowym "Porozumieniem", i którzy jednoczeście od października pracują w Komisji Satutowej wspomnianego wcześniej Collegium. Powyżej odpowiedź Andreasa Holma, 1. wiceprzewodniczącego Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V.
Natomiast nie doczekałam się stanowiska Bogdana Miłka, przewodniczącego Kongresu Polonii Niemieckiej, organizacji dachowej pretendującej do przywództwa w środowisku polonijnym, na której "kongres wyborczy" (cytat za zaproszeniem) 26.1.19 w Kolonii przyjechało 9 członków.

O komentarz do zaistniałej sytuacji poprosiłam tradycyjnie dwóch znanych dziennikarzy polonijnych:


Andreas Hübsch - wydawca ogólnoniemieckiego dwutygodnika Samo Życie,

Jacek Tyblewski - redaktor naczelny polskiej redakcji Radia COSMO w Berlinie.

Słuchaj także:
- COLLEGIUM w miejsce KONWENTU? - rozmowa z ks. Rektorem Stanisławem Budynem (24.10.2018)
- Rozpada się KONWENT: Jest to sytuacja trudna do przyjęcia - ocenia Wiesław Lewicki (15.10.2018)
- KONWENT to przeżytek - mówią jednym głosem Andreas Hübsch i Jacek Tyblewski (15.10.2018)

 

Polscy bezdomni w Hanowerze -
św. Sylwia od paszportów

 

W 2018 roku pomocą objętych zostało ok. 40
polskich bezdomnych w Hanowerze, w tym 7 kobiet:

4 zgony, 2 transporty chorych do Polski, 3 powroty, 2 porody, 1 ślub, 11 osób podjęło pracę, w tym 2 kobiety, aktualnie pracuje 9 osób w tym 2 kobiety, 7 osób otrzymuje Sozialhilfe, 7 w trakcie załatwiania, 1 wniosek o Bedarfsgemeinschaft, 3 osoby wynajęły własne mieszkanie, 2 rodziny otrzymały przydział na mieszkanie socjalne, 2 osoby umieszczono w domu opieki.

Począwszy od apelu radiowego w marcu tego roku (posłuchaj i zobacz) do pomocy polskim bezdomnym w Hanowerze, której siłą napędową jest Sylwia Jasion, zaczęły się włączać dalsze osoby ze środowiska polonijnego: Rada Parafialna przy Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze, ksiądz proboszcz Tadeusz Kluba, Salonik Literacki, pan Sebastian, a za nim skupiona wokół niego, bardzo aktywna grupa polskich rodzin, pojedyncze osoby prywatne, wreszcie ostatnio polscy Anonimowi Alkoholicy.

Materiały radiowe Polenflug09/Polenflug Neo o polskich bezdomnych w Hanowerze:
- Wigilia dla bezdomnych i samotnych - apel Sylwii Jasion (01.12.2018)
- Polscy bezdomni w Hanowerze - Jeden pogrzeb, jeden poród, jedno wesele (30.07.2018)
- Polscy bezdomni w Hanowerze - problem lokalny czy ogólnoeuropejski? (02.06.2018)
- Polscy bezdomni w Hanowerze - Mój dzień z P. (01.06.2018)
- Polscy bezdomni w Hanowerze - Historia bez happy endu (08.03.2018

Bezdomni_Sylwia_Jasion_Wigilia
Sylwia Jasion (1-sza z prawej) podczas Wigilii dla bezdomnych i samotnych 22.12.2018 w Polskiej Misji Katolickiej w Hanowerze

 


II granie WOŚP w Hanowerze

 

Relacja na żywo z 27-go finału Wielkiej Orkiestry Świętecznej Pomocy, czyli drugiego grania WOŚP w Hanowerze 05.01.2019. Mówi Daria Adamczyk.
PS
W 2019 roku hanowerski sztab zebrał prawie 22.000,00 euro.