Goście

Podcasts:

Na światowych wystawach

 

Artystka o sobie

 


Kongres w Bonn - socjalne problemy polskich imigrantów

Katarzyna Kwapiszewska - uznawanie kwalifikacji zawodowych

 

Sylwia Jasion - informator imigranta

 

Aleksandra Bojarski - wsparcie psychologiczne imigrantów

 

Kolejną grupą tematyczną na IV Kongresie Polonii, który odbył się pod hasłem: "Dać głos młodzieży europejskiej" w dniach 04.-06.10.2019 w Bonn na zaproszenie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, była grupa ds socjalnych.

Słuchaj także:
- Wiesław Lewicki: pierwsze podsumowanie Kongresu Młodej Polonii w Bonn (06.10.2019)
- Grażyna Kamień-Söffker: Sieciujmy się (06.10.2019)
- Aldona Głowacka-Silberner: Kongres w Bonn - postulaty dot. j. polskiego (06.10.2019)

 


Kongres w Bonn - postulaty dot. j. polskiego

 

Jedną z grup tematycznych na IV Kongresie Polonii, który odbył się pod hasłem: "Dać głos młodzieży europejskiej" w dniach 04.-06.10.2019 w Bonn na zaproszenie Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, była grupa ds j. polskiego. Wypracowała ona cały szereg postulatów adresowanych do niemieckich władz oświatowych.

Słuchaj także:
- Wiesław Lewicki: pierwsze podsumowanie Kongresu Młodej Polonii w Bonn (06.10.2019)
- Grażyna Kamień-Söffker: Sieciujmy się (06.10.2019)
- Katarzyna Kwapiszewska, Sylwia Jasion i Aleksandra Bojarski: Kongres w Bonn - socjalne problemy polskich imigrantów (06.10.2019)

 


Kongres Młodej Polonii - zaproszenie

 

Po czerwcowych obradach polsko-niemieckiego okrągłego stołu pojawił się zarzut, że rozmawiano o tematach niezmiennych od dwudziestu lat, interesujących tylko od lat zasiedziałą Polonię, podczas gdy w ciągu dwóch ostatnich dekad diamentralnie zmieniła się struktura polskiej społeczności w Niemczech. Jakie tematy są najistotniejsze dla tej grupy, a zwłaszcza dla jej młodych przedstawicieli, próbuje wysondować Wiesław Lewicki, pomysłodawca i główny organizator Kongresu Młodej Polonii w Bonn. Na spotkanie odbywające się 04.-06.10.2019 pod hasłem "Dać głos młodzieży europejskiej" zaprasza współorganizatorka Joanna Szymańska.
UWAGA: przedłużono termin nadsyłania zgłoszeń do 20.09.2019


 

Ekipa DJK SC Polonia Hanower w Pielgrzymce Biegowej - relacja Edwarda Dewuckiego

 

Młodzi i starzy, Polacy i Polonusi wystartowali wspólnie w 29 Pielgrzymce Biegowej z Bytowa na Jasną Górę.

 


Polonijny Festyn Rodzinny

 

16 czerwca hanowerska Polonia bawiła się znakomicie pomimo zmiennej pogody na Polonijnym Festynie Rodzinnym zorganizowanym przez "Socjalną Inicjatywę dla Europejczyków w Dolnej Saksonii" we współpracy z DJK SC Polonia Hanower i przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu, partnerów, sponsorów i wolontariuszy. Sondę wśród uczestników przeprowadziła najmłodsza reporterka PolenflugNeo, 10-letnia Natalka Jasion. Nagranie opracowała technicznie Teresa Czaniecka-Kufer.

Polonijny Festyn Rodzinny
Zumba (zdjęcie udostępnione przez organizatorów)

 


Pojechali - relacja ze startu sztafety rowerowej Hanower-Wrocław

 

30 maja wystartowała z Hanoweru do Wrocławia sztafeta kolarska zorganizowana przez DJK SC Polonia Hanower.


 

Doroczne konsultacje ws j.polskiego w szkołach publicznych?

 

Pod koniec lutego odbyły się w landowym Ministerstwie Edukacji kolejne już konsultacje dotyczące nauczania języków dziedziczonych w Dolnej Saksonii. Tym razem tematem była wizja na przyszłość, czyli założenia nowych wytycznych, przygotowywanych aktualnie przez ministerstwo. Ze strony imigrantów udział wzięli przedstawiciele stowarzyszenia rodziców tureckich i stowarzyszenia rodzin bilingualnych oraz jako reprezentacja polskiej community Aldona Głowacka i Grażyna Kamień-Söffker. Obecni byli także członkowie Dolnosaksońskiej Rady Integracji, do którego to gremium należy autorka relacji.


 

Jaka jest polska społeczność w Niemczech?

 

Omówienie opracowania Kamili Schöll-Mazurek "Między polityką integracyjną a polityką polonijną. Sytuacja najnowszych polskich migrantów w Niemczech w wybranych obszarach po roku 2011."


 

Dzień Języka Ojczystego

 

21 lutego obchodzimy Dzień Języka Ojczystego - temat szczególnie ważny dla emigrantów.


 

Polonijne jubileusze - 15 lat Herbatek Literackich w Brunszwiku

 

Raz w miesiącu grupa 8 pań rozmawia o pisarzach, książkach i zjawiskach literackich, nie tylko z polskiego rynku wydawniczego. Organizowane są także spotkania autorskie.

druga z lewej: Renata Gröger-Kania


 

Julia z Brunszwiku

 

Nadchodzi nowe pokolenie młodych (i bardzo młodych), ambitnych, zaangażowanych, godnych naśladowania - jedną z tej grupy jest 15-letnia Julia Swiatkowski.

foto z archiwum domowego Julii i Gymnasium Raabeschule


 

Rok Sienkiewiczowski w Wietnamie - podsumowanie

 

18 grudnia 2015 r. Senat przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. "Poprzez swoją twórczość, publicystykę i działalność społeczną budził świadomość narodową, uczył dumy z polskości, umiłowania ojczyzny i zdolności do poświęceń" - uzasadnili senatorowie. Sienkiewicz ceniony jest nie tylko w Polsce, jak się okazuje zapadł także głęboko w serca wietnamskiej młodzieży, która w latach siedemdziesiątych XX w. studiowała w naszym kraju. Część z tej grupy wzięła aktywny udział w obchodach Roku Sienkiewiczowskiego w Wietnamie, zorganizowanego przez tamtejszą ambasadę RP. Relacjonuje dr inż. budownictwo Hoa Tu Duc, absolwent Politechniki Wrocławskiej.

Hoa Tu Duc


 

Podróż do Gdańska i Malborka

 

Hanowerski student historii Philipp Grunwald bardzo starannie przygotował się do podróży, szukając celu położonego nad morzem, a jednocześnie chlubiącego się długą tradycją i bogatą kulturą. Wybór padł na polskie wbrzeże Bałtyku. Philipp dzieli się wrażenia z podróży polską koleją do Gdańska, gdzie zwiedzał starówkę i Jarmark Dominikański, port i Westerplatte, oraz spędził romantyczny wieczór na sopockim molo, a także z całodziennej wyprawy do Malborka.

Malbork
Malbork - fotografia autora relacji

 


Mój rok 2015

 

Co najbardziej utkwiło w pamięci, z czym kojarzył się będzie właśnie miniony rok...

Demonstracja

 

Demonstracja.

Wiersze

 

Wiersze.

Gościnnie w Polenflug - Schlesien in Europa

 

In diesem Jahr gedenkt die Landsmannschaft Schlesien 60 Jahre Patenschaft zum Land Niedersachsen. Ein Anlass zum Feiern und deshalb hat das Niedersaechsische Innenministerium am vergangenen Wochenende in Hannover ein wissenschaftliches Symposium organisiert.
Das Motto war: Schlesien in Europa.
siehe auch den Bericht von Grażyna Kamień-Söffker "Krajobraz wspomnieć czy krajobraz spotkać"

Gościnnie w Polenflug - reakcja na tezy Sarrazina

 

Rozmowa z Salihem Daganem, przewodniczącym Rady Cudzoziemców w Wiesbaden

RB - Rozmwiać będziemy na temat, który badzo dzieli społeczeństwo niemieckie, chodzi o tezy Sarrazina. Jakie stanowisko przyjęła Rada Cudzoziemców w Wiesbaden?
SD - Rada Cudzoziemców nie okazała dotąd żadnych reakcji, protestów, gdyż uważamy że nie nie należy poświęcać temu tematowi, a właściwie tej osobie, uwagi, ponieważ nie zasługuje na to. Przez to zwiększylibyśmy jeszcze bardziej jego prezencję medialną. Dlatego nie okazaliśmy jak dotąd żadnych reakcji. Punkty i tematy, które porusza pan Sarrazin znamy, nie są nowe, ale pan Sarrazin posługuje się uogólnieniami.
RB - Jak pan wyjaśni duże echo tez Sarrazina w niemieckim społeczeństwie?
SD - Jeśli on uogólnia w czasach kryzysu finansowo-gospodarczego, bezrobocia, a w szczególności, gdy takie opinie wyraża człowiek mający funkcję wiodącą w banku, to oczywiście, że inni, mający podobne zdanie, czują się potwierdzeni w swoich własnym opiniach.
RB - Czy spotkał się Pan z podobnymi stanowiskami? Pan pochodzi z Turcji, jest w niemieckim społeczeństwie zintergrowany.
SD - Nie spotkałem się z podobnymi wypowiedziami. W swoim środowisku znam wystarczającą ilość ludzi, która też jest zintergrowana, w przeciwieństwie do wypowiedzi pana Sarrazina, który koncentruje się na określonej grupie etnicznej, czy religijnej, która nie chce się integrować. Jestem zdania, że jest dużo, bardzo dużo przykładów udanej integracji, które niestety nie stoją w centrum uwagi, o których zapomniano.
RB - Ale liczby mówią same za siebie. W Niemczech jest dużo rodzin z obszaru islamskiego, które mają duże rodziny i żyją z pomocy socjalnej. To jest 10% cudoziemców.
SD - Trzeba to trochę zrelatywizować. Pani powiedziała własnie 10 % ludności cudzoziemskiej, należy się temu dokładniej przypatrzeć. Z drugiej strony byłoby pomocne zrobić studia badawcze, dlaczego tak jest? Jakie są powody? Stwierdzamy, że w obszarze edukacji dzieci pochodzące z rodzin słabszych socjanie mają gorsze szanse ukończyć dobre szkoły, zdobyć dobre wykształcenie. To ciągnie się dalej, gdy idzie się w świat pracy. Jakie szanse ma się, gdy nie ma się dobrego wykształcenia?
RB - Jednak szkoły są jednakowe, uczniowie niemieccy kończą je, a znaczna cześć cudzoziemców porzuca naukę. Są to przeważnie uczniowie tureccy.
SD - Tej wypowiedzi nie mogę potwierdzić. Niemiecki system nauczania zdeterminowany jest przez 2 elementy. Pierwszy to jest socjalne pochodzenie rodziny, drugi to jej wykształcenie. Tureckie dzieci nie mają najlepszego startu. To znaczy, rodzice nie są akademikami plus są socjalnie słabsi. A socjalnie słabsze dzieci są pokszywdzone przez niemieckie szkolnictwo, niezależnie od pochodzenia. Dlatego nie powiedziałbym, że akurat tureckie dzieci nie chcą ukonczyć szkoły.
RB - Również na rynku pracy mają cudoziemcy gorsze szanse, mimo porównywalnego wykształcenia w porównaniu z niemieckimi rekruntantami. Jakie są tego powody?
SD - Nie dysponuję naukowymi badaniami na ten temat. Ale często słyszymy, że szanse maleją, gdy ma się zagraniczne nazwisko.
RB - Niemieckie firmy nie chą zatrudniać rekrutantów mających zagraniczne nazwiska, mimo że mówią po niemiecku, więc bariery komunikacji nie istnieją?
SD - Tego nie moge potwierdzić, bo jak już powiedziałem, nie ma badań naukowych na ten temat.
RB - Jak wygląda sytuacja w życiu codziennym, np. przy wynajmowaniu mieszkania?
SD - Rynek mieszkaniowy jest rynkiem, na którym najcześciej otrzymujemy skargi. To znaczy, gdy ktoś che wynająć mieszkanie, telefonicznie ustali termin i na miejscu obie strony się widzą, zaraz uwidacznia się cudoziemskie pochodzenie. Wtedy nagle okazuje się, że mieszkanie jest już wynajęte.
RB - Jakie kroki przewiduje Rada Cudoziemców w Wiesbaden wobec tez Sarrazina?
SD - Rada Cudoziemców wierzy w to, że liczne projekty muszą odbywać się na szczeblu komunalnym, gdyż tu musi układać się współżycie. Najważniejszym punktem w tym temacie jest wykształcenie. Możliwości edukacji trzeba wzmacniać. Jednocześnie trzeba prowadzić prace uświadamiania, że nie jest tak, jak pan Sarrazin twierdzi, tylko jest wystarczająco przykładów na udane integracje i wkład w niemieckie społeczećstwo.
RB - Dziekuję za rozmowę.

Gościnnie w Polenflug - Besuch bei Super Kino

 

SUPER KINO - (polnische) Kinderfilme ist das älteste Filmfestival mit polnischen Kinderfilmen in Deutschland.

SUPER KINO - (polnische) Kinderfilme ist eine Reihe von Filmvorstellungen für Kinder, die durch didaktische Aktivitäten bereichert werden: Gespräche mit den Kindern über die gezeigten Filme, gemeinsames Basteln, Spielen und Singen in der Muttersprache.

SUPER KINO - (polnische) Kinderfilme ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Familienprojekt - zu den Vorstellungen kommen ganze Familien, vom Säugling bis zu den Großeltern.